Historyzm we wnętrzu. Czym się charakteryzuje?

Historyzm to niezwykle interesujący nurt w wielu dziedzinach architektury i sztuki, który rozwijał się w XIX wieku. Jest to styl skupiający się na kopiowaniu starych stylów architektonicznych i naśladowaniu minionych epok, co przeniosło się także na inne płaszczyzny. Jak wyglądał historyzm we wnętrzach? Jakie cechy były najważniejsze? Jak doszło do powstania tego nurtu? Zapraszamy do lektury!

U źródeł historyzmu

W XVIII wieku sztuka i architektura była swoistym komentarzem określonego ładu społecznego. Porządek ten opierał się m.in. na prawie dziedziczenia, co nieodłącznie sugerowało, że wszystko trwa wiecznie. Dużym autorytetem cieszył się także kościół i władza. Jest to czas elit społecznych. Nie da się ukryć, że w czasie rewolucji francuskiej porządek ten skrajnie się załamał. Co więcej, wprowadzone w życie prawa człowieka oraz zrównanie elit i poddanych na rzecz narodu obywatelskiego, położyło kres tej wielowiekowej tradycji. Nic dziwnego, że to właśnie wówczas cała uwaga skierowana została w stronę przeszłości, która nagle jawiła się jako niesamowita skarbnica wiedzy, z której można było dowolnie czerpać wzory, reguły i formy do naśladowania. Jest to tylko jedna gałąź historyzmu. Druga to niesamowity rozwój nauk historycznych i coraz większa liczba badań m.in. nad biegiem zdarzeń architektury. To właśnie wtedy pierwsze budowle średniowieczne zaczynały być rozróżniane, opisywany i przede wszystkim datowane. Badania m.in. nad sztuką romańską i gotykiem pozwoliły wskrzesić do życia te style ówcześnie i to na całym świecie.

Historyzm – charakterystyka

Historyzm obejmuje wszelkie style z charakterystycznym przedrostkiem “neo”, czyli neoromanizm, neogotyk, neorenesans, czy neobarok. Oczywiście nie są to wszystkie style, gdyż w ramach nurtu można wymienić także kilka stylów lokalnych, w tym także egzotycznych, czy zupełnie obcych Europie. W Polsce był to np. styl nadwiślański, czy wiślańsko-bałtycki. Cechą charakterystyczną historyzmu był fakt, że sam nurt nie dążył do stworzenia niczego nowego. Głównym celem było jak najwierniejsze (choć nie we wszystkich jego fazach) odtworzenie dawnych stylów i zaadaptowanie ich do obecnej rzeczywistości. Wpływ historyzmu można zauważyć we wszystkich dziedzinach architektury i sztuki, w tym m.in. w meblach i rzemiośle. Po historyzmie w sztuce, architekturze i również we wnętrzach nastąpił czas secesji.

Fazy historyzmu – jakie okresy można rozróżnić?

Wyróżnić można trzy fazy historyzmu:

  • historyzm romantyczny (do 1870): w tym czasie można zauważyć luźne nawiązanie do minionych epok. Przede wszystkim sporą popularnością cieszy się neogotyk oraz charakterystyczny styl arkadowy. Później dołącza neorenesans i neobarok. Okres ten to także spore inspiracje kulturą Dalekiego Wschodu m.in. chińską;
  • ścisły historyzm (1870-1890): w tym okresie można zauważyć przywiązanie do jak najwierniejszego odwzorowywania. Artyści na szeroką skalę korzystali ze wzorników;
  • późny historyzm (po 1890): czas ten charakteryzował się największych przepychem. To właśnie wówczas powstało najwięcej prac w duchu neobaroku.

Historyzm we wnętrzu

W przypadku wnętrz styl ten nie wniósł żadnych nowych, wyróżniających się form. Wszelkiego rodzaju ornamenty, formy, czy zdobienia np. na meblach były kopiowane z mebli, które powstały już wcześniej. Jak cały nurt historyzmu również we wnętrzach powracano do minionych epok. W przypadku mebli warto jedynie podkreślić, że różniły się one rozmiarami, w porównaniu z poprzednimi egzemplarzami. W tych czasach wszelkie sofy, kanapy, stoły, czy fotele były mniejsze. Było to dostosowanie do obecnych warunków, gdyż pomieszczenia były też po prostu mniejsze. Inną różnicą było także to, że w historyzmie zaczęto sięgać po maszyny, które pozwalały na łatwiejsze wytwarzanie mebli, podczas gdy wcześniej w większości produkcja mebli przebiegała w sposób ręczny. Najbardziej charakterystyczną cechą mebli, dekoracji i ogólnie wnętrz z tego okresu był eklektyzm. wielu twórców zaczęło łączyć elementy z różnych epok w jednym pomieszczeniu, czy nawet w jednym projekcie mebla. Doskonałym przykładem jest styl wiktoriański, który do dzisiejszego dnia zachwyca niezwykłymi formami i zdobieniami z różnych, minionych epok. Zapraszamy do sprawdzenia oferty antyków Rokaj Group.

Dodaj komentarz