Cena obrazów – skąd się bierze?

Rynek dzieł sztuki to dość skomplikowana jednostka, która od początku swojego istnienia rządzi się specyficznymi zasadami. Osoby, które dopiero są początkujące w danej branży, mogą wręcz uznać za niepojęte, skąd biorą się faktyczne ceny obrazów. Rynek ten rządzi się jednak powiedzeniem, że dane dzieło sztuki jest warte tyle, ile osoba zainteresowana kupnem chce za nie zapłacić. Trudno jednoznacznie wskazać, ile dane dzieło może być warte, dlatego rodzi to ogromny problem związany z dowolnością kształtowania cen przez domy aukcyjne czy galerie sztuki. Dodatkowo brak uregulowań prawnych sprawia, że dzieło może posiadać stosunkowo wysoką ceną, zupełnie nieadekwatną do rzeczywistej wartości rynkowej. Nie brakuje jednak chętnych do inwestowania w dzieła sztuki, co sprawia, że rynek ten z roku na rok rozwija się coraz prężniej. Skąd bierze się cena obrazów oraz co na nią wpływa? O tym będzie nasz artykuł.

Cena obrazów – jak jest ustalana oraz co na nią wpływa?

Szacowanie wartości obrazów w dużej mierze jest związane z ich wartością estetyczną. Oczywiście każdemu może podobać się zupełnie co innego, jednak obrazy unikalne, które wzbudzają ogromne emocje, mogą mieć dużo większą wartość. Pod uwagę brana jest także technika wykonania obrazu, wielkość i format oraz wykorzystane materiały. Dodatkowo prace przyrównuje się także do podobnych obrazów i twórców tego samego okresu. Warto wiedzieć, że im więcej kopii danego dzieła tym niższa cena obrazu. Podstawowym kryterium wyceny jest również popularność artysty, im bardziej znane nazwisko tym wyższa cena obrazu. Dodatkowo galerie sztuki często celowo podwyższają ceny dzieł, a wszystko po to, aby wskazać, iż dane nazwisko jest coraz bardziej cenione na rynku sztuki, zachęcając w ten sposób kupców do zakupu jego dzieł. Na cenę obrazu może wpływać jeszcze wiele innych czynników, które są zależne od galerii sztuki i innych instytucji zajmujących się sprzedażą. W końcu na cenę składa się również prowizja i marża sprzedających.

Obraz cena – aktualne trendy i tematyka

Rynek dzieł sztuki obfituje w różnorodne obrazy. Cena jest w dużej mierze zależna nie tylko od stałych czynników, ale również od aktualnych trendów panujących na rynku. Konieczne jest promowanie prac, które dzięki wystawom mogą stać się dużo bardziej popularne. Dodatkowo wskazuje się, że klienci preferują obrazy o danej tematyce, a także kolorystyce. Już od lat mówi się o czerwonym kolorze, który jest uwielbianą barwą w dziełach sztuki. Dużo wyżej wyceniane są również obrazy o typowej tematyce dla danego autora, a także martwe natury, krajobrazy i portrety. Warto wiedzieć, że to właśnie neutralna tematyka w duże mierze przewyższa wszystkie inne motywy, dlatego obrazy te cenione są dużo wyżej niż wszystkie inne. Pamiętamy, że profesjonalna wycena dzieła może dać ogromną przewagę nad innymi obrazami oferowanymi na rynku, zapobiegając sprzedaży po niekorzystnej cenie.

Cennik obrazów – technika wykonania

Cennik obrazów zależy również od techniki wykonania, formatu i stanu, w jakim znajduje się dzieło sztuki. Ogromną popularnością cieszą się prace wykonane metodą olejną, a wszystko przez wzgląd na dużo wyższą trwałość. Dodatkowo ważne jest również podłoże. Dużo lepiej sprzedają się obrazy malowane na deskach, niż na płytach czy sklejkach, stąd cena może być dużo wyższa, szczególnie od prac na papierze. Zdarza się jednak, że pomimo wykonania prac na papierze i techniką pastelową czy akwarelową obrazy zyskują dość wysokie ceny. Najczęściej związane jest to z prestiżem danego autora i rozpoznawalnością jego twórczości, dlatego kolekcjonerzy i pasjonaci dzieł sztuki są w stanie zapłacić za dzieło więcej. Warto wiedzieć, że na cenę obrazu ogromny wpływ ma format. Im większa praca, tym wyższa cena. Zdarza się jednak, że obrazy wielkogabarytowe mogą posiadać niższą cenę, a wszystko przez ograniczoną liczbę kupców, którzy znajdą miejsce na umieszczenie danego dzieła w swojej kolekcji.

Cena obrazu a jego autentyczność

Autentyczność dzieła sztuki ma niebagatelne znaczenie dla ceny obrazu, a wszystko przez wzgląd na możliwość wyceny jedynie oryginalnych prac. Obrazy, które są falsyfikatem czy kopią innych obrazów nie mogą być wyceniane i sprzedawane. W końcu wprowadzanie do obiegu falsyfikatów jest karalne. Niestety na polskim rynku nadal można znaleźć wiele falsyfikatów, dlatego podczas zakupu należy zwracać ogromną uwagę na autentyczność dzieła. Powinno ono posiadać certyfikat autentyczności. Dobrze jest również poprosić o pomoc eksperta, który potrafi odróżnić oryginalny obraz od podróbki. Tylko wtedy można mieć pewność, że cena obrazu jest adekwatna do jego wartości. Pamiętajmy jednak, że ceny obrazów na rynku dzieł sztuki nie zawsze muszą odpowiadać rzeczywistości, dlatego tak ważne jest samodzielne zweryfikowanie ceny poprzez śledzenie zainteresowania pracami danego artysty. Takie zdobywanie informacji może okazać się niezwykle pomocne w dalszym inwestowaniu w obrazy, gdyż pozwoli zdobyć niezbędne doświadczenie i wiedzę.

Dodaj komentarz