Jak wycenić obraz?

Antyki stylowe wnętrza Inwestycje w Sztukę - Obraz owalny portret młodej szlachcianki z epoki napoleońskiej - stare malarstwo portretowe i dzieła starych mistrzów - inwestowanie w obrazy | ROKAJ GROUP | Rokaj Antyki - sklep online | foto 4

Sztuka, jako unikalna forma ekspresji symbolicznej, czy emocjonalnej z pewnością wzbudza uczucia negatywne, bądź pozytywne, ale jak ją zmierzyć? Inwestując w sztukę wymagamy wyceny obrazu, czy innego dzieła sztuki. Wtedy możemy zdecydować, czy chcemy go sprzedać, czy nabyć.

Profesjonalna wycena obrazów jest złożonym procesem, na który wchodzi kilka czynników. Obrazy pochodzące z jednego okresu historycznego mogą być oceniane różnie pod względem wartości. Mało tego, bywa, że nawet dzieła jednego artysty będą charakteryzowały się różnymi cenami, otrzymywanymi za pierwsze prace, prace z okresu dojrzałego artysty oraz za te ze schyłku jego twórczości. W takim razie, jak wycenić obraz i na co trzeba zwrócić uwagę, aby nabyć lub sprzedać dzieła malarstwa w realnej cenie?

Wycena obrazów- jak ustalić wartość dzieła sztuki

W pierwszej kolejności należy ustalić autentyczność obrazu oraz jego pochodzenie. W tym celu najczęściej poszukuję się podpisu na obrazie. Bardzo ważna i interesująca jest też historia dzieła sztuki. Intrygujący wątek związany z dziełem może sprawić, że wycena obrazu będzie korzystniejsza. Znaczenie będą mieć poprzednie lokalizacje, posiadacze czy kolekcje, których część obraz stanowił. Kolejnym ważnym aspektem będzie motyw przewodni obrazu. W zależności o zamiłowań, zainteresowaniem będzie cieszył się ten obraz, który nawiązuje do narodowych typów.

Znaczenie dla wyceny obrazów będą mieć również kwestie czysto techniczne, czyli rodzaj podłoża, na jakim dzieło zostało wykonane, a także technika malarska i rodzaj wykorzystanych farb. Przy wycenie obrazów znaczenie mają również informacje o ingerencjach konserwatorskich i zakres przeprowadzanych prac. Dobrze jest mieć to udokumentowane.

Sztuka współczesna – jak wycenić obraz

Ekspresja i głębokie uczucia, które rządzą sztuką współczesną są bardzo trudne w ocenie pod względem wartości pieniężnej. Sztuką współczesną nazywamy dzieła sztuki, które powstały po II Wojnie Światowej . Po tej dacie nastąpiły w sztuce zmiany, mające ogromne znaczenie dla roli sztuki jako takiej, a tym samym – dla wyceny obrazów. Wcześniej zadaniem malarza było przedstawianie motywów i historii, a po rzeczonym czasie artysta stawał się współtwórcą, który ma moc w kształtowaniu życia. Zatem jak wycenić obraz współczesny, jeśli nawet eksperci do dyspozycji mają głównie własne, subiektywne odczucia? Chcąc obiektywnie spojrzeć na współczesne malarstwo, trzeba brać pod uwagę głównie wyraz artystyczny, czyli to, czy i na jak długo budzi w człowieku emocje. Warsztat i umiejętności malarza to kolejny ważny czynnik w wycenie obrazów. Wielkość i pochodzenie obrazu również będą miały wpływ na jego finalną sumę.

Wpływ mody na wycenę obrazów

Raz wyceniony obraz niekoniecznie musi utrzymywać swoją wartość. Jego wycena może się różnić w zależności od popytu na danego malarza czy tematykę, czyli, innymi słowy, panujące trendy.

W Polsce za modną tematykę uważa się sceny polowań, sceny końskie, patriotyczne, militarne czy napoleońskie oraz wszechobecne pejzaże. Na wycenę obrazu może mieć wpływ specjalnie przygotowana wystawa monograficzna danego artysty. Jeśli trafi do odpowiedniej grupy odbiorców, to szanse, że w domach aukcyjnych zdobędzie wyższe oferty i ceny wywoławcze, będą wyższe. W dobie wszechobecnych mediów, wpływ na wycenę obrazu mogą też mieć czynniki pośrednie jak dobra prasa lub przychylna relacja znanego influencera.

Gdzie wyceniać obrazy?

Jeżeli nie posiadasz odpowiednich narzędzi i umiejętności w kwestii wyceny obrazów zwróć się o poradę do profesjonalistów. Zajmą się nią doświadczeni ludzie z domów aukcyjnych oraz osoby związane bezpośrednio z internetowymi aukcjami dzieł sztuki. Jeśli chcesz poznać dokładną wartość posiadanego przez siebie dzieła malarskiego, skontaktuj się z profesjonalistami.

Jak wycenić swój obraz?

Jesteś artystą, który stawia pierwsze kroki na rynku sztuki? Więc z pewnością spotkałeś się z problemem wyceny swojego obrazu. Jak tego dokonać? By w sposób realny przedstawić wartość swojego dzieła należy zapoznać się z zasadami rządzącymi rynkiem sztuki, tj. spojrzeć na swój obraz jako produkt komercyjny uwzględniają poziom, dorobek artystyczny i sławę.

Wycena swojego obrazu nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków, ponieważ sam musisz ocenić wartość swojej pracy. Należy podkreślić, że ustalenie cen, ujednolicenie ich na rynku, a także sukcesywne ich podnoszenie jest pewnym schematem sprzedażowym. Jest to proces, który czasem trwa wiele lat, a na sukces jednego artysty pracuje wiele osób. Więc jak można rozsądnie wycenić swoje prace? Przede wszystkim bądź obiektywny w ocenie wartości swojej pracy. Rozeznaj się w rynku i cenach prac o podobnej realizacji, osób z podobnym doświadczeniem i dorobkiem artystycznym, dzięki temu będziesz miał solidny argument proponowanej ceny. Najważniejszym zadaniem zaś, jest umiejętność przekonania ludzi do proponowanej przez siebie wartości cenowej. Bądź konkurencyjny, ale nigdy najtańszy.

Dodaj komentarz