Jak inwestować w Sztukę ?

Jak inwestować w Sztukę ?  Zarówno potencjał rynku, jak i perspektywy dla inwestycji w Sztukę – są na najbliższe lata znakomite. Niestety, dla osób nie dysponujacych wiedzą fachową i wolnym czasem, rynek ten nie był dostępny. Oferowane przedmioty były albo wadliwe i bez gwarancji, albo bardzo drogie, co wykluczało inwestycję. Rokaj Group wypełnił dużą lukę   […]

Inwestycje w Sztukę – perspektywy, skala rynku, zagrożenia

Inwestycje w sztukę – perspektywy. Perspektywy rynku sztuki w Polsce oraz na świecie, są aktualnie bardzo dobre, by nie rzec znakomite. Przed nami minimum kilka, jeżeli nie kilkanaście lat systematycznego wzrostu wartości przedmiotów (dotyczy to przedmiotów wyselekcjonowanych, wybitnych), jak i samego rynku sztuki (jego obrotów). Rozwój i znakomite perspektywy rynku sztuki, nie biorą się znikąd.   […]

Inwestycje w dzieła sztuki dawnej – Vademecum – budowa kolekcji

INWESTYCJE W SZTUKĘ – VADEMECUM I TRENDY Inwestycje w dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie, określane też bardzo często potocznie jako “inwestycje w sztukę”, stanowią od wielu już lat najciekawszą i najbezpieczniejszą formę inwestycji alternatywnych o stopie zwrotu w przedziale od 15% do 25% rocznie (zależnie od wybranego asortymentu). Bezpieczeństwo i zysk osiągniemy jednak tylko   […]