RODO

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona wszelkich informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się oni bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora Państwa danych.
Stosujemy wyłącznie najnowocześniejsze rozwiązania organizacyjne i środki techniczne, zapewniające najwyższy dostępny w zastosowaniach cywilnych poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem wszystkich Państwa danych osobowych jest firma ROKAJ GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, KRS 0000497910, zwana dalej “ROKAJ GROUP” lub “Administrator”.

 

CEL PRZETWARZANIA

ROKAJ GROUP przetwarza dane osobowe Użytkowników niniejszego serwisu internetowego funkcjonującego w domenie rokaj.pl (dalej “Serwis”), wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line (dalej „E-sklep”).

Oznacza to, że dane Państwa, choć podane dobrowolnie, są niezbędne w szczególności do :
–  zarejestrowania się w Serwisie,
–  zawarcia umowy zakupu przedmiotu w E-sklepie,
–  dokonania rozliczeń wynikłych z umowy zakupu,
–  dostarczenia Użytkownikowi zakupionego waloru,
oraz skorzystania przez Użytkownika ze wszystkich przysługujących mu uprawnień konsumenckich (np. rękojmia, odstąpienie od umowy, etc.).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (“Newsletter”), wówczas ROKAJ GROUP przetwarza Państwa dane także w celu przesyłania Państwu własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowych przedmiotów w ofercie, aktualnych promocji lub wyprzedaży. W każdej chwili mogą Państwo usunąć swój adres e-mail z naszej bazy mailingowej.

 

RODZAJ DANYCH

ROKAJ GROUP przetwarza Państwa następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do :
1.  Zalogowania się w Serwisie :
–  imię
–  adres e-mail.
2.  Dokonywania zakupów w Serwisie :
–  imię i nazwisko
–  adres dostawy
–  numer telefonu
–  adres e-mail.
3.  Otrzymania faktury VAT :
–  NIP (w przypadku żądania wystawienia FV).
4.  Przesyłania newslettera :
– adres e-mail.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
Podanie Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak danych lub zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1.  W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Państwa celu przetwarzania (np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych), ale może także dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Państwa konto Użytkownika w Serwisie, a Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2.  W każdej chwili możecie Państwo żądać, abyśmy usunęli Państwa dane bez podania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Państwa konto użytkownika w Serwisie, a Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane.
3.  W każdej chwili możecie Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych – zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Państwa celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Państwa konta Użytkownika w Serwisie, a Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane.
4.  Możecie Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie. Postąpimy wówczas zgodnie z Państwa żądaniem. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5.   W każdej chwili możecie Państwo zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Państwa dane osobowe.
6.  Możecie Państwo żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Państwa dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z mailowo ROKAJ GROUP, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Państwa dane oraz ich zakres, tzn. które Państwa dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Państwa tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7.   W każdej chwili możecie Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
8.  Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami.

Mamy obowiązek poinformować Państwa, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań, o podjętych przez nas działaniach.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu definitywnego usunięcia konta Użytkownika w Serwisie, które może nastąpić na każde Państwa żądanie, jak również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, bądź zażądania przez Państwa usunięcia podanych wcześniej danych osobowych.
W naszych systemach informatycznych, pozostaną wówczas jedynie informacje archiwalne, dotyczące wszystkich zawartych przez Państwa transakcji, których przechowywanie związane jest z przysługującymi Państwu prawami (np. z tytułu rękojmi), a także w związku z obowiązującym nas prawem.

 

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące Państwa danych osobowych, należy zgłosić do nas w wybrany przez siebie sposób :
1. W formie wiadomości e-mail – na adres: biuro@rokaj.pl
2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w naszym Serwisie.

 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

ROKAJ GROUP może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Państwa przedmiotu oraz dostarczenia go  lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od ROKAJ GROUP (dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – Newsletter).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi wyżej w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Jakiekolwiek dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

NEWSLETTER ORAZ REZYGNACJA Z NIEGO

Serwis umożliwia subskypcję naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newsletter będziemy informować Państwa o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możecie Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, klikając aktywny link zawarty w otrzymanym newsletterze.

 

COOKIES

Serwis używa plików tzw. „cookies”. Cookies są małymi plikami elektronicznymi, umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon, etc.), zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących wszystkich przeglądanych kiedykolwiek stron www. Informacje zarejestrowane w plikach cookies będą używane m.in. w celu lepszego dostosowania naszego Serwisu do indywidualnych potrzeb naszych Użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości Użytkownika.
Ustawienia dotyczące cookies możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej, w ustawieniach oprogramowania, określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub ich usunięcia. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie Państwo z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku – zarejestruje on informację o wizycie.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące prywatności na portalu Facebook, niezbędny będzie kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności tegoż portalu pod adresem:  https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie Państwo, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Państwa wizyt w naszym Serwisie, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Państwa konta na Facebooku.

 

DEKLARACJA OCHRONY DANYCH W GOOGLE

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Możecie Państwo zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając a następnie instalując wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.