STARE DRUKI

Starodruki, w tym inkunabuły i postinkunabuły –  to niezwykłe i nadal wciąż mocno niedocenione, kilkusetletnie dzieła sztuki edytorskiej,

bedące wspaniałymi, często unikalnymi świadectwami kultury minionych epok.

W ofercie Rokaj Group znajduje się aktualnie najszerszy w Polsce wybór starodruków

– od niedrogich lecz bardzo efektownych ksiąg, po unikalne inkunabuły klasy muzealnej.

Realizujemy budowy bibliotek “dekoracyjnych” oraz profesjonalnych kolekcji Starych Druków.

Uzupełnieniem działu są gotyckie i barokowe dokumenty na pergaminie z pieczęciami,

a także niezwykłe, przeważnie XIX-wieczne, rodowe kolekcje sfragistyki i gliptyki,

tworzone niekiedy przez kilka pokoleń.

Obejrzyj nasze najnowsze propozycje :