SZTUKA STAROŻYTNA

Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu – kanon piękna, od ponad 3 tysięcy lat pozostający inspiracją

i wzorcem estetyki dla kolejnych pokoleń.

Starożytna Grecja – kolebka kultury europejskiej oraz czerpiący z jej tradycji Starożytny Rzym,

 pozostawiły po sobie niezwykłe przedmioty, które są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych obiektów kolekcjonerskich,

z uwagi na rangę historyczną, rzadkość i piękno.

Rokaj Group – to największa w Polsce oferta unikatowych artefaktów greckich oraz rzymskich o udokumentowanej proweniencji,

pochodzących ze starych europejskich kolekcji.

Obejrzyj nasze najnowsze propozycje :

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4